Công ty cổ phần thế giới thủy lực AAU cung cấp cho khách hàng cờ lê nhân lực và súng siết đầu bu lông hãng hanpu/China

Công ty chúng tôi cung cấp cho khách hàng công ty chuyên lắp đặt nhà thép tiền chế bộ cờ lê nhân lực dải lực siết max 2000 N.m, 3500 Nm, 5000 N.m và 10.000 N.m. dưới dây là một số hình ảnh sản phẩm mời quý khách hàng tham khảo thêm:1200n M Square Drive Hex Torque WrenchSúng siết bu lông bằng điện hanpu 1200 N.mSung siet bu long TL 35GSúng siết bu lông bằng điện hanpu 3500 N.mSung siet bu long 3000 10000 N.m TL 100GSúng siết bu lông bằng điện hanpu 3000-10.000 N.mCo le nhan luc hanpu 1Cờ lê nhân lực hanpu dải lực siết 50-2100 N.mco le nhan luc hanpu SF 1200Cờ lê nhân lực 1200 N.m model SF-1200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *