CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

1. Phạm vi áp dụng

  • Đối tượng áp dụng: Áp dụng với tất cả các sản phẩm mà công ty kinh doanh.
  • Thời gian áp dụng: 01/06/2016

2. Quy định Đổi Trả:

Tình trạng sản phẩm khi đổi Thời gian áp dụng Đổi – Trả Phí đổi/trả hàng
Sản phẩm BỊ LỖI
(do nhà sản xuất)
Ngay khi kiểm tra hàng trước khi nhận hàng – Miễn phí

3. Quy định Hoàn tiền:

  • Quy định này thực hiện theo đúng điều khoản được ghi rõ trong hợp đồng kinh tế đã được ký và đóng dấu bởi 2 bên.