Chính sách bảo mật

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỦY LỰC AAU (gọi tắt là AAU) xác nhận rằng tất cả những thông tin do bạn cung cấp trong quá trình giao dịch với AAU đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, AAU sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

I.  MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website thegioithuyluc.com.vn, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. AAU không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi sử dụng những thông tin này để giúp đánh giá mức độ quan tâm của khách hàng, nhằm phát triển và cải thiện website của AAU trở nên hữu ích và hấp dẫn khách hàng hơn.

Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của AAUAAU sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, AAU sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của khách hàng.

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

  1. AAU thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Thông tin trong chính sách này được hiểu là các thông tin bao gồm thông tin về cá nhân, tổ chức như thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ, email,… và một số các biểu tượng đặc trưng của riêng cá nhân/tổ chức đó.
  2. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

3.   Nội dung của Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng tại website của AAUAAU không chịu trách nhiệm về các website liên kết, trang web quảng cáo được đặt tại website và các giao dịch phát sinh trực tiếp giữa Người Bán và Người Mua bên ngoài website.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

AAU sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

IV. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỦY LỰC AAU

Địa chỉ: 20 Phú Thanh 9, p.Hòa Minh, q.Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 02363 3 792 999

Email: info@thegioithuyluc.com.vn

Website: http://thegioithuyluc.com.vn

IV. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Hiện website chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của thành viên, vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng bằng cách để lại bình luận hoặc gửi góp ý trực tiếp từ website http://qctools.vn, quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với người dùng để xác nhận thông tin 1 lần nữa và quản trị viên chỉnh sửa thông tin cho người dùng.

V. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Thế giới thủy lực AAU xác nhận rằng tất cả những thông tin do bạn cung cấp trong quá trình giao dịch đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, Ban quản lý website thegioithuyluc.com.vn sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của AAU, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu Thành viên cung cấp thông tin, AAU sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của Thành viên.

AAU sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Thành viên, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:

Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;

+   Để bảo vệ người tiêu dùng, thông tin liên quan đến Thành viên phải được cung cấp chính xác, đầy đủ; nội dung giao dịch; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; và thông tin cần thiết khác.

Mọi thắc mắc, khiếu nại, cần giải đáp về chính sách bảo mật khách hàng của AAU, có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỦY LỰC AAU

Địa chỉ: 20 Phú Thạnh 9, p.Hòa Minh, q.Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236 3 792 999

Email: info@thegioithuyluc.com.vn

Website: http://qctools.vn